Nya krav på fastighetsägare!

Förändringen innebär markant skärpta krav på dokumentation av elanläggningen i fastigheterna. I hyresfastigheter omfattas även lägenheterna.

Elanläggningens innehavare ska: Se till att anläggningen är så utförd och hålls i ett sådant skick att den ger nödvändig säkerhet för personer och sakskador. Utöva fortlöpande kontroll av anläggningen . Upprätta en dokumenterad rutin för hur den fortlöpande kontrollen ska se ut.

Av rutinerna ska det framgå: Kontrollernas omfattning och intervall, vilka kontrollmetoder som ska användas vid de olika kontrollerna,
exempelvis okulär kontroll, isolationsprovning eller termografering, hur resultatet av kontrollerna dokumenteras, hur brister som upptäcks genom kontrollerna ska omhändertas, och vilka som har i uppgift att genomföra kontrollerna och vilken typ av
kompetens som krävs för de olika kontrollerna.

Scroll to Top