Nätverksfrukost med HBV – Att mäta är att veta

Att mäta är att veta.

Att mäta sitt klimatavtryck ger köparna förutsättningar för att styra och veta verksamheters klimatpåverkan. HBV, allmännyttans inköpsfunktion mäter sina 374 medlemmars koldioxidutsläpp och därmed deras klimatpåverkan. För att kunna arbeta systematiskt med kravställning inom hållbarhetsfrågor behöver vi kunna förbereda branschen redan innan upphandling. En viktig nyckel i detta är att mäta och kartlägga leverantörernas mognad. HBV beskriver hur de arbetar systematiskt för att skapa kunskap inom klimat och hållbarhetsfrågor för att göra prioriteringar och förbättringar för ett mer hållbart samhälle.

Ville Gruner, Olle Wiman och Rosanna Jederby.

Registrera dig till nätverksfrukosten här.

Officiell scensponsor till scen 2 är Spacewell: https://spacewell.com/sv/

Scroll to Top