Nätverksfrukost med HBV

Att mäta är att veta

Att mäta sitt klimatavtryck ger förutsättningar för att styra och därmed påverka verksamheters klimatpåverkan. Allmännyttans inköpsfunktion HBV mäter sina 374 medlemmars koldioxidutsläpp och därmed deras klimatpåverkan. Den data som genereras ger kunskap och kan användas för att göra prioriteringar och förbättringar för ett mer hållbart samhälle.
Ville Gruner beskriver arbetet med att mäta och redovisa allmännyttans klimatavtryck tillsammans med kollegorna Olle Wiman och Rosanna.

Scroll to Top