“Lyssna till hur Balder, ett av Sveriges största fastighetsbolag, hanterat Coronakrisen”

Keynote – drift. “Lyssna till hur Balder, ett av Sveriges största fastighetsbolag, hanterat Coronakrisen”

Scroll to Top