Konsten att bygga en levande stad 

Kristina Alvendal har i sina olika roller inom stadsbyggande mött många utmaningar. Det vanligaste är långa beslutsprocesser eller brist på förståelse för det som hon har åtagit sig att göra i byggandet av en levande stad. Att inte göra något är ju sällan ett alternativ. I seminariet ger Kristina, stadsbyggnadsexpert och samhällsbyggare, konkreta exempel, tips och råd för att nå resultat.

Scroll to Top