Konceptet “Trygg fastighet” för säkra och trygga bostadsområden

För att hjälpa fastighetsägare att bedriva ett kunskapsbaserat arbete lanserar vi nu konceptet ”Trygg fastighet”. Den bärande tanken är att erbjuda metod- och processtöd samt professionell vidareutbildning och kompetensutveckling när det gäller frågor som handlar om allt från brott och otrygghet i bostadsområden och kommersiella lokaler till våld och hot i arbetslivet samt systemhotande brottslighet. Trygg Fastighet består av en kunskapsportal, en trygghetsakademi och ett brottsförebyggande nätverk.

Scroll to Top