Staden och fastigheterna post corona – vad kan du som fastighetsägare tänka på?

I Stadskärnorna finns mycket fastigheter, detta är platser som håller på att förändras. Handeln utmanas på gatuplanet och kontoren en trappa upp utmanas lika så. Frågan är, vad är den optimal lokalisering? Var kommer det finnas tillväxt? Vad innebär det då med de fastigheter man har och gör de mer attraktiva? Fredrik Bergström, Affärsområdeschef på WSP Advisory, lyfter dessa frågor och gör en framtidsspaning i branschen.

Officiell scensponsor till scen 2 är Spacewell: https://spacewell.com/sv/

Scroll to Top