Förvaltardagen

Som ett starkt komplement till FastighetsMässan lanserar vi Förvaltardagen! En halvdagskonferens som tar ett helhetsgrepp kring förvaltning. Här samlar vi stor spetskompetens under några intensiva timmar och bjuder in till spännande föredrag och som ger stort utrymme för nätverkande och affärer.

Förvaltardagen arrangeras i samarbete med Vitec Bygg & Fastighet.

Halvdagen vänder sig främst till dig som är förvaltare, fastighetschef, hållbarhetschef, CTO, affärsförvaltare. Det är helt kostnadsfritt att anmäla sig. Anmäl dig här.

Schema:

9.45-9.55 Vitec med moderator Erica Sjölin hälsar välkomna

9.55-10.20 Sunda Solcellsinstallationer

10.20-10.45 Optimera dina resurser- digitaliseringens kraft. Deltagare: Kaj Winther – CDO Fastighetsägarna

10.45-11.10 Fikapaus

11.10-11.35 Hur har de årliga hyresförhandlingarna gått och hur kan hållbarhet bli en del i framtida överenskommelser? Deltagare: Benny Axelsson, Fastighetsjurist, Chef Hyresförhandling, Fastighetsägarna & Carl-Johan Bergström, Förhandlingschef region västra Sverige, Hyresgästföreningen.

11.35-12.10 Är minskad elförbrukning en beteendeutmaning? Deltagare: Azarina Bäckström, Väsbyhem, Erik Bohjort, Nordic Behaviour Group, Kristofer Olsson, Vitec Bygg & Fastighet

12.10-12.35 Hållbara smarta fastigheter. Deltagare: Anne Håkansson

12.45 Avslut

Scroll to Top