Tessin/Fastighetsprofilernas podcast med Einar Janson, Titania – Fastigheter för tryggare städer

Ekonomijournalisten Erik Wahlin och Titanias VD Einar Janson diskuterar om det är möjligt, ur ett socialt och ekonomiskt hållbarhetsmässigt perspektiv att bygga bort problem i utsatta områden med utgångspunkt i Titanias stadsutvecklingsprojekt Tingstorget i Alby.
Titania är ett snabbt växande fastighetsbolag med fokus på Stockholmsregionen. Verksamheten består av projektutveckling, produktion och förvaltning

Scroll to Top