Fastighetsägarens och fastighetsskötarens AI-vertyg

Artificiell Intelligens, AI, i smarta hem, både nybyggnationer och befintliga byggnader, är något som många eftersträvar. AI är i ropet men vad kan man verkligen göra idag och vad kan hända härnäst? Vad kan fastighetsägarna och fastighetsskötarna använda AI till? Anne Håkansson kommer att berätta om AI-tekniker och ge sin syn på vilka slags möjligheter som finns att tillgå för fastigheter och i dess närområde, som både fastighetsägarna och fastighetsskötarna kan nyttja.

Anne Håkanssons forskning ligger inom datavetenskap med fokus på AI och resonemangstrategier för olika tillämpningsområden, bland annat automatiserande av industrier, hälsovård, e-handel och miljökonsekvensbedömning. Hon har arbetat med olika verksamheter, t ex KTH Live-In-Lab, Stockholm och Big database.

Scroll to Top