Händelse
Aktivitetstyper
Plats
Sortera resultat  
32 resultat
24 november
HBV  Olle Wiman  Rosanna Jederby  Ville Gruner 

Nätverksfrukost med HBV – Att mäta är att veta

Att mäta sitt klimatavtryck ger köparna förutsättningar för att styra och veta verksamheters klimatpåverkan. HBV, allmännyttans inköpsfunktion mäter sina 374 medlemmars koldioxidutsläpp och därmed deras klimatpåverkan.
För att kunna arbeta systematiskt med kravställning inom hållbarhetsfrågor behöver vi kunna förbereda branschen redan innan upphandling. En viktig nyckel i detta är att mäta och kartlägga leverantörernas mognad.
HBV beskriver hur de arbetar systematiskt för att skapa kunskap inom klimat och hållbarhetsfrågor för att göra prioriteringar och förbättringar för ett mer hållbart samhälle.

Ville Gruner, Olle Wiman och Rosanna Jederby.

Läs mer »
24 november
Anna Jarnehammar  Anna Ryberg Ågren  Fredrik Tamm  HBV  Thomas Sundén  Ville Gruner 

Debatt med HBV: Hur driver vi nödvändig utveckling och förändring genom allmännyttans köparmakt?

Deltar gör bland andra: Ville Gruner, Teamledare affärsutveckling, HBV, Ola Kroon, Inköpschef, HBV, Anna Ryberg Ågren, VD, Byggmaterialindustrierna, Anna Jarnehammar, Business development, marketing and international affairs, IVL Svenska Miljlöinstitutet, Fredrik Tamm, koncernchef och strategisk rådgivare, Public Insight & Thomas Sundén, VD, Sustainable Innovation i Sverige AB.

Läs mer »
24 november
Einar Janson 

Tessin/Fastighetsprofilernas podcast med Einar Janson, Titania – Fastigheter för tryggare städer

Ekonomijournalisten Erik Wahlin och Titanias VD Einar Janson diskuterar om det är möjligt, ur ett socialt och ekonomiskt hållbarhetsmässigt perspektiv att bygga bort problem i utsatta områden med utgångspunkt i Titanias stadsutvecklingsprojekt Tingstorget i Alby.
Titania är ett snabbt växande fastighetsbolag med fokus på Stockholmsregionen. Verksamheten består av projektutveckling, produktion och förvaltning

Läs mer »
24 november
Anne Håkansson 

Fastighetsägarens och fastighetsskötarens AI-vertyg

Artificiell Intelligens, AI, i smarta hem, både nybyggnationer och befintliga byggnader, är något som många eftersträvar. AI är i ropet men vad kan man verkligen göra idag och vad kan hända härnäst? Vad kan fastighetsägarna och fastighetsskötarna använda AI till? Anne Håkansson kommer att berätta om AI-tekniker och ge sin syn på vilka slags möjligheter som finns att tillgå för fastigheter och i dess närområde, som både fastighetsägarna och fastighetsskötarna kan nyttja.

Läs mer »
24 november
Lena Lid Falkman 

Det nya sättet att arbeta på – andra krav på dig som fastighetsägare.

Människor vill ha ett kontor att gå till, men inte vara tvingade dit fem dagar i veckan. Vad ställer det förändrade, mer flexibla arbetslivet för krav på fastighetsägarna? Forskaren Lena Lid Falkman har forskat om hur teknik förändrar hur vi arbetar, samarbetar, lever och leder. Hon bjuder här på insikter från forskning samt spaningar om framtiden.

Läs mer »
25 november
Annica Ånäs 

En insiktsstudie kring framtidens arbetsliv

Hybridarbetssätt är här för att stanna. Vi går från arbetsplats till hälsopalats. Från cellkontor, öppna kontorslandskap och aktivitetsbaserat – nu kommer det relationsbaserade kontoret. Farväl branschkluster, kliv in i identitetskvarteret.

Läs mer »
25 november
Cornelis Uittenbogaard 

Trygghetscertifiering av fastigheter

Frågor som rör säkerhet och trygghet har blivit allt viktigare för fastighetsägare. Som ett sätt att utveckla och kvalitetssäkra fastighetsägares trygghetsarbete har den oberoende och icke-vinstdrivande tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige tagit fram en modell för att Trygghetscertifiera fastigheter.

Läs mer »
25 november
Per Wik 

Så skapar du en positiv säkerhetskultur

LEVEL har sedan bolagsstarten haft en stor del fastighetsbolag i sin kundportfölj. LEVEL har således följt utvecklingen och tagit fram arbetssätt kopplat till de utmaningar som fastighetsbolagen brottas med när det kommer till riskbilder. Efter många år som säkerhetsleverantör åt fastighetsbranschen vill vi nu passa på att dela med oss av de framgångsfaktorer som vi tillsammans med våra kunder bedömer ge störst effekt när det kommer till att motverka och omhänderta de risker som påverkar branschen. Föreläsningen kommer bl.a. handla säkerhetsutmaningar och om vikten av att bygga en stark och positiv säkerhetskultur.

Läs mer »
25 november
Fredrik Bergström 

Staden och fastigheterna post corona – vad kan du som fastighetsägare tänka på?

I Stadskärnorna finns mycket fastigheter, detta är platser som håller på att förändras. Handeln utmanas på gatuplanet och kontoren en trappa upp utmanas lika så. Frågan är, vad är den optimal lokalisering? Var kommer det finnas tillväxt? Vad innebär det då med de fastigheter man har och gör de mer attraktiva? Fredrik Bergström, Affärsområdeschef på WSP Advisory, lyfter dessa frågor och gör en framtidsspaning i branschen.

Läs mer »
25 november
Frank Carlsson  Lasse Dahlborg  Magnus Lindgren  Peter Hovlund  Sarah Pettersson 

Trygghet i det offentliga rummet

Deltar gör bland andra: Lasse Dahlborg, Ljusdesigner, Sweco, Sarah Pettersson Relationsförvaltare, Stena Fastigheter, Frank Carlsson, Områdespolis/Brottsförebyggare, Polisen, Camila Salazar Atías, Kunskapsområdeschef, Fryshuset & Peter Hovlund, Distriktschef, ÖBO. Moderator: Magnus Lindgren, Generalsekreterare och fil.dr. Stiftelsen Tryggare Sverige.

Läs mer »
Scroll to Top