HOST Complete Proptech Lift är den enkla och smarta lösningen för hiss och fastighetsövervakning.

På mässan får vi se er nya lansering Host Complete. Vad är det för något?
HOST Complete Proptech Lift är en helhetslösning med molnlagring och remote monitoring av hissar. Som också ger möjlighet att via en öppen digital plattform även koppla upp andra fastighetsdriftssystem.

Varför behöver man koppla upp sin hiss?
Fastighetsbranschen står inför stora utmaningar framöver när det gäller att minska på klimatavtrycken. Europa Kommissionen har därför tagit fram ett direktiv som kallas EPBD för att hjälpa bygg och fastighetssektorn att uppnå de energi- och miljömål som man står inför för att;

  • uppnå ett mycket energieffektivt och koldioxidfritt byggnadsbestånd till 2050
  • skapa en stabil miljö för investeringsbeslut
  • göra det möjligt för konsumenter och företag att göra mer välgrundade val för att spara energi och pengar

Detta har i sin tur lett till ett ökat behov av att göra fastigheterna mer smarta. EU har därför tagit fram ett klassificeringsystem som kallas för SRI (Smart Readiness Indicator). SRI är superviktigt för en fastighetsägare att ha koll på eftersom detta på sikt kommer att påverka värdet på fastigheten.

För att fastighetsägaren ska ha möjlighet att digitalisera sina fastigheter och göra dem smartare så krävs det att man har tillgång till all data från fastighetens olika system. Utan den kan man inte göra BIM-modeller. Med HOST Complete Proptech Lift ger vi fastighetsägaren tillgång till den data som kommer från hissen på ett neutralt och oberoende sätt. Så att även hissen kan bli en del av fastighetens digitala fastighetssystem.

HOST Complete Proptech Lift är också en öppen digital plattform som välkomnar tredjeparts tjänster som jobbar med öppna och standardiserade API:er och informationsmodeller. Som jobbar med öppna källkoder för att koppla upp fastighetsdriftssystem och sensorer, och vi jobbar med flexibla affärsmodeller. För att inte låsa in kunderna till en specifik leverantör. Vilket är fallet med många systemleverantörer idag.

Om man som fastighetsägare väljer att inte jobba med öppna system så får man problem med att digitalisera sina fastigheter, vilket man behöver för att möta kraven på minskat klimat avtryck och ökad hållbarhet.

Vad gör HOST Complete Proptech Lift?
Genom erbjudandet HOST Complete Proptech Lift får man en unik och ovärderlig överblick över hur hissen fungerar. Via en enkel fleet-karta kan man se sitt bestånd av hissar vilka som fungerar och vilka som inte fungerar.

Genom denna enkla fleet-kartan kan man sedan gå in på respektive hiss för att bland annat kunna få kunskap om dörrpositioner, felkoder, användarfrekvenser, vilka våningsplan som är mest aktiva och stilleståndstider för att nämna några egenskaper med erbjudandet.

Genom HOST Complete Proptech Lift får du som fastighetsägare kunskap om hissens servicebehov och möjlighet att planera ett underhåll innan de ett problem uppträder, men också vad behöver vi byta och när kan vi göra det utan att det blir problem för hyresgästerna. Med målet att öka hissens tillgänglighet. Genom att jobba med prediktivt underhåll får man möjlighet att på ett planerat och kostnadseffektivt sätt förlänga hissens livslängd.

Istället för att byta hela hissen så kan man genom att titta på cykeltalet göra en bedömning om vilka komponenter som man kan byta för att förlänga hissens livslängd för att inte få problem längre fram. Som i sin förlängning minskar på klimat avtrycken och ökar hållbarheten. HOST Complete Proptech Lift skapar ett bättre kunskapsunderlag för fastighetsägarna så att man kan ha en bättre och mer konstruktiv dialog med sin servicetekniker.

HOST Complete Proptech Lift ger också fastighetsägaren möjligheten se så att planerad service verkligen utförs och där med bättre underlag för inkommande servicefakturor.

HOST Complete Proptech Lift fördelar felkoder och tar bort bomkörningar. Enklare fel som en fastighetsskötare kan göra gör fastighetsskötaren medan fel som kräver behörighet går till servicetekniker.

Men framförallt så ger HOST Complete Proptech Lift fastighetsägen tillgång till den data som kommer från deras hissarna och därmed en möjlighet att digitalisera hela fastigheten.

Vilka är Host Mobility?
Host Mobility AB har över 20års erfarenhet av denna typ av erbjudande. Historiskt sett har Host Mobility bland annat har för sett Sveriges största biltillverkare men en egenutvecklad hårdvara för att kunna övervaka företagets utvecklingsbilar. För att där lära sig hur bilen uppträder i vissa tillfällen (machine learning) men också för att kunna förutse ett prediktivt underhåll, information som man sedan använder för att kunna förbättra sina produkter. Host Mobilitys hårdvara återfinns även inom kollektivtrafiken, marina sektorn och inom industrin.

HOST Complete Proptech Lift är samma erbjudande med den skillnaden att här erbjuder vi även en mjukvara. Vilket är en nyhet för bolaget, något som vi inte jobbat med innan fast kunskapen och möjligheten har funnits där hela tiden. Vi använder samma hårdvara som innan fast vi anpassar vår förmåga efter de behov som framkommit i samtal med olika intressenter för hissbranschen och fastighetsbranschen.

Host Mobility är en helt oberoende och neutral aktör som inte har någon egen vinning av den data som vi samlar in och presenterar. Vi har ingen bakgrund inom hissar och ägs inte av någon hissleverantör.

Vår specialitet är att lyssna av data och presentera den på ett för användare begripligt sätt.

Idén till HOST Complete Proptech Lift föddes då vi såg att fastighetsbranschen hade ett behov av att få tillgång till den data som kommer från hissen. Men också att man hade ett behov av att på ett enkelt sätt få mer kunskap kring hur hissen mår och vilket servicebehov som den har för att nämna något. Då vår befintliga förmåga matchade behovet så togs beslutet om att ta fram ett erbjudande för fastighetsbranschen och hissbranschen.

Vi ser vår lösning som en proptech lösning då man med hjälp av vår öppna digital plattform även kan koppla upp andra fastighetssystem som till exempel laddstolpar med mera. Fokuset ligger dock på hissen.

Vad kan man annars förvänta sig av ert deltagande på mässan?
Som besökare i vår monter kan man förvänta sig att få bättre kunskap om möjligheten med att jobba med öppna digitala plattformar.

Vinsterna med att koppla upp sina hissar och hur detta kan hjälpa en fastighetsägare att bli mer förbered inför de ökade EU kraven.

Man kommer även få möjlighet att få köpa en enhet direkt i montern så att man kan prova direkt när man kommer hem.

Till sist, en hälsning till alla besökare?

I monter R:06B pratar Host Mobility uppkoppling av hissar, proptech och smarta uppkopplingar av fastighetsdriftsystem. Hjärtligt välkomna!

Scroll to Top