safeline blogg

Så ska Safeline förenkla smarta lösningar för hissar

De är störst i Europa på oberoende hissäkerhet. Nu riktar hissäkerhetsföretaget Safeline blicken mot fastighetsbranschen med smarta lösningar för proaktivt underhåll av hissar.

Tidigare har Safeline endast riktat in sig på hissföretag, då med nödtelefoner och våningsvisare. Nu breddar de portfolion med två nya produkter, samt utökar målgruppen att även inkludera fastighetsägare. Med hårdvara och tillhörande molntjänst ska det Tyresöbaserade hissäkerhetsföretaget Safeline göra svenska hissar smarta.

Med Safeline Lyra tillgängliggör vi moderniseringar genom att erbjuda dem för alla hissfabrikat, oavsett ålder, på ett kostnadseffektivt sätt. Vi ger en möjlighet att ta del av smarta lösningar utan att behöva byta ut något på den befintliga anläggningen,

Johan Öhrn, Customer Service Director på Safeline

Safelines hårdvara bygger på grundläggande rörelser för en hiss snarare än styrsystem och liknande teknik, vilket gör den till en lämplig lösning för alla olika varumärken och typer av hissar. Med hårdvaran på plats är det sedan enkelt att få en övergripande bild av hissens tillstånd i deras molntjänst.

Du behöver bara montera Lyra-enheten, plugga in kabeln och sedan håller du koll på allt via Orion.

fortsätter Johan Öhrn.

Men SafeLine är egentligen inget nytt namn i fastighetsbranschen. Med över 100 000 installerade produkter i fastigheter runt om Sverige ser Safeline uppdraget att leverera smarta lösningar som en självklarhet.

Chansen är mycket stor att vi redan finns i våra kunders fastigheter, även om de inte själva vet om det. Vi har 25 års erfaren- het av att vara fristående leverantör inom hissbranschen och är störst i Europa på oberoende hissäkerhet. Eftersom vi har så pass lång erfarenhet inom hissbranschen gör det oss perfekt lämpade att ta oss an en sådan här uppgift. Vi vet hur svenska hissar mår och vi vet hur de bäst kan analyseras

Johan Öhrn

Med Safelines nya lösning är det fastighetsägaren själv som äger hårdvaran och statistiken. Något som Johan Öhrn hoppas kommer leda till ökad förståelse över hur anläggningarna fungerar och att mer genomtänkta val kan göras inför framtida investeringar.

Med Lyra kan du se att serviceintervallerna är riktiga. Man kan upprätta ett servicekontrakt som bygger på verklig drift i stället för en uppskattning och få ett mer realistiskt pris. Med de större firmorna ser kunden bara det som hissfirman vill att de ska se. Vi visar och ger kunden all tillgänglig information. Man kan se vad som faktiskt händer med hissen och kan se att servicen sköts ordentligt, vilket förhoppningsvis leder till en ökad förståelse av planering och budgetering mellan parterna.

Johan Öhrn

Undersökningar visar att 15–20 procent av alla utryckningar som hissfirmor utför är bomkörningar. Alltså att när teknikern är på plats så fungerar hissen igen. Det är oftast inget som ingår i serviceavtalet utan innebär extra kostnader för både hissföretagen och fastigheter.

Jag brukar säga att ett praktiskt exempel på hur Lyra lönar sig är att antalet bomkörningar minskar från dag ett. Du får en överblick över situationen utan att behöva åka ut på plats. Det minskar inte bara kostnader utan är även bättre för miljön.

Johan Öhrn

Träffa SafeLine när de ställer ut på FastighetsMässan Stockholm den 15-16 mars 2023! Ni hittar dom i monter Q:09. Se hela deras utställarprofil här.

Scroll to Top