PWS_naturbild

Hållbarhet genom effektiva system för avfallshantering

PWS är ett väletablerat företag inom källsortering och avfallshantering. Här delar de med sig av deras hållbarhetsarbete. Den 15-16 mars ställer de ut på FastighetsMässan i Stockholm.

VAD GÖR PWS?
PWS utvecklar effektiva, genomtänkta och välfungerande system och produkter för avfallshantering och källsortering. Idag står de vid det faktum att begreppet avfall fått en annan innebörd och gått från ”sopor” till ”resurser”.

Vid tillverkning av nya plastkärl jobbar PWS medvetet med att minska utsläppen av CO2 och att spara på energiåtgången. Detta möjliggörs genom att de använder återvunnet material i produktionen, baserat på årtionden av erfarenhet och utveckling.

VAD ÄR PWS STRATEGI FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI?
PWS arbetar målmedvetet för en cirkulär ekonomi, där de strävar efter en resurseffektiv och hållbar användning av naturliga råvaror samt att produkterna används och återvinns i ett regenerativt cirkulationssystem för att undvika att resurserna går till spillo.

VAD GÖR PWS FÖR ATT SÄKERSTÄLLA KVALITEN PÅ SINA PRODUKTER?
För PWS är hållbarheten på produkterna av största vikt; modulär konstruktion och materialoptimering förstärker kvalitén på produkterna. Bakom designen ligger år av datorsimulering och erfarenhet. Som ett resultat av detta har produkterna helt utbyttbara komponenter, något som ger produkterna en lång livscykel.

PWS jobbar nära sin marknad och känner väl till effekterna som det nordiska klimatet har på avfallskärl. Vårt klimat utsätter avfallskärlen för stora påfrestningar. Kärlen måste klara låga temperaturer i kombination med den belastning som kärlen utsätts för vid tömning av fastfruset avfall. PWS har lång erfarenhet av att utveckla kärl och anpassar konstruktion, material och godstjocklek till de höga krav som ställs på kärl i Norden.

NYHET – Koncept för källsortering PWS CityBin

Under FastighetsMässan introducerar PWS ett nytt koncept som vänder sig till
fastighetsägare som önskar en effektiv, ergonomisk och framförallt ekonomisk lösning för full sortering – CityBin.

Detta och mycket mer ser ni i PWS monter B:06. Se hela PWS utställarprofil.

Scroll to Top