hbv1

Vi är allmännyttans inköpsfunktion!

HBV är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Med känsla för långsiktigt
hållbara affärer och strategisk planering inför varje upphandling adderar vi största
möjliga värde för våra medlemmar. Tillsammans omsätter vi årligen cirka 2,7 miljarder
kronor.

Berätta lite kort om er verksamhet. Vad gör HBV?
HBV är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Vi genomför samordnade upphandlingar för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. Med närmare 200 ramavtal hjälper vi dagligen våra medlemsbolag att förvalta och utveckla boendet för sina hyresgäster.

Ni kommer att stå värd för en paneldebatt på mässan, vad kommer ni lyfta där?
Vi kommer prata om hur vi tillsammans kan driva nödvändig utveckling och förändring genom allmännyttans köparmakt. Deltagare från olika organisationer,
Svenska Miljöinstitutet, HBV, Byggmaterialindustrierna, Sustainabe Innovation Sweden och Public Insight deltar.

Utöver paneldebatten har ni en dragning om leverantörsmarknaden, berätta om den.
För att kunna arbeta systematiskt med hållbarhetsfrågor och kravställning behöver vi kunna förbereda branschen redan innan upphandling. En viktig nyckel i detta är att kartlägga och följa leverantörsmarknadens mognad.

Vilka är det som borde besöka era framföranden?
Alla personer och organisationer som håller på med inköp eller säljer till offentliga sektorn borde komma. Eller är man helt enkelt intresserad av hållbarhet och vill veta hur marknaden ser ut, så kommer man få spännande information.

Vad kommer ni mer att göra på mässan?
Vi kommer ha ett HBV-torg där vi kan föra vidare olika diskussioner. Vi har även ett flertal av våra avtalsleverantörer på plats.

Vad ser ni mest fram emot med FastighetsMässan Stockholm?
Att få träffas fysiskt och utbyta värdefulla erfarenheter och tankar samt knyta nya kontakter.

Registrera er till HBVs frukostseminarium här.

Scroll to Top