Kristina alvendal 1200x630

Kristina Alvendal tar plats i seminarieprogrammet!

På FastighetsMässan har vi ett gediget seminarieprogram med över 40 talare. På våra två scener kommer många spännande och viktiga ämnen kommer att lyftas och diskuteras mellan profiler från branschen. En av våra talare är Kristina Alvendal! Lär känna henne bättre här.

Hej Kristina, berätta gärna lite om dig själv och vad du sysslar med.
Med min bakgrund inom både politik och fastighetsbranschen jobbar jag både operativt och strategiskt med allt från större stadsutvecklingsprojekt till mindre fastighetsutvecklingsprojekt. Jag brinner för den levande staden och mitt samhällsengagemang går som en röd tråd genom alla mina olika åtaganden. Jag har även förmånen att arbeta i ett flertal olika bolagsstyrelser – främst inom fastighetsrelaterade bolag.

Vad är ska du göra på FastighetsMässan?
Jag har fått äran att inledningstala och kommer att göra det på temat ”Konsten att bygga en levande stad”. Jag ser verkligen fram emot det.

Utifrån din yrkesroll, vad ser du för utmaningar för fastighetsbranschen de kommande åren?
Jag kan se flera olika utmaningar framöver:

1. Branschens klimatarbete behöver intensifieras och utvecklas. Inte bara för det nybyggda utan även för det befintliga beståndet. Här är behovet stort av att se det som inte syns.

2. Trygghet och säkerhet kommer att få större betydelse både för fastighetsägare och hyresgäster. Det gäller både kontor och bostäder. Vi står inför en samhällsutveckling som kräver att alla vågar se och agera. Det kan handla om att ha koll på andra-hands-hyresgäster, kamerabevakning, vaktrondering, fakturagranskning, investeringar i det offentliga rummet, för att nämna några exempel.

3. Det kan finnas risk för att vi om ett antal år upptäcker att det som byggts i vår tid inte håller en tillräckligt hög kvalitet. Många aktörer bygger och utvecklar med en kortsiktig tidshorisont. Det kan komma att straffa sig för de som bor och verkar i fastigheterna längre fram.

4. Frågan om finansiering kommer att stå i fokus under de kommande åren. Både avseende fastighetsfinansiering i alla dess olika former men även avseende hur fler privatpersoner skall kunna köpa sina bostäder framöver.

Varför ska man inte missa att besöka FastighetsMässan Stockholm 2021?
Fastighetsmässan är en samlingsplats för utbyte av idéer och möten med andra. Tror vi är många som dessutom känner att vi gärna träffas lite extra nu för att ta igenom tiden under de gångna 1,5 åren.

Välkommen till FastighetsMässan, Kristina Alvendal!

Kristina talar på seminariet ”Konsten att bygga en levande stad” den 24 november kl 09.00.

Se hela seminarieprogrammet här.

Scroll to Top