Snart dags för Nordic Workplace

Den 11-12 november 2021 är det dags för konferensen Nordic Workplace som samlar hela Facility Management-branschen i Norden. Ta del av spännande seminarier inom aktuella fokusomården som Digitalisering och Attraktiv arbetsplats.

Berätta gärna om konferensen!
Jag skulle säga att Nordic Workplace är det största FM- mötet i Norden. Konferensen bygger på temat ”BUILDING THE FUTURE – CREATING A SUSTAINABLE WORKLIFE” och vi fördjupar oss inom områdena Digitalisering, Hälsa & Välmående, Miljömässig hållbarhet och Attraktiv arbetsplats. Vi har arbetat intensivt med programinnehållet för att fånga högaktuella vinklingar utifrån dessa områden och för att knyta an till de förändringar och nyheter vi ser i branschen i stort.

Förutom att vi har en fenomenal talartrupp modereras konferensen av ingen mindre än Peter Ankerstjerne som är ordförande av globala IFMA.

Vem är konferensen riktad mot?
Det här är en intressant konferens för många, alla som på något vis har med FM och serviceupplevelse att göra har ett värde av denna konferens – såväl användare, kund, leverantör som rådgivare  

Hur mycket har corona-pandemin påverkat branschen och årets agenda?
En pandemi tillsammans med en accelererande innovationstakt har ändrat förutsättningarna för våra liv – både privat och professionellt. Pandemin har påverkat vårt sätt att arbeta, synen på arbetsplatsen och arbetsplatsernas behov av servicetjänster vilket i allra högsta grad påverkar FM-branschen. Inom många företag har FM också fått en starkare och tydligare ställning tack vare pandemin.

Under året har vi inom IFMA behandlat ett stort antal frågor och haft många samtal kring hur just branschen har blivit påverkad. Vi liksom många andra verksamheter och samhället i stort har tagit betydande kliv in i den digitala utvecklingen och bla. är årets konferens digital som ett resultat av det. Agendan för konferensen har dock inte sin utgångspunkt i pandemin. Nu vill vi blicka framåt.

Vad är nytt för i år?
I år har programmet mer utrymme för panelsamtal och diskussioner dag 1. Under pandemiåret har vi inom IFMA utformat många av våra nätverksträffar som panelsamtal och det har verkligen visat sig att det är i samtalets spännande dynamik nya idéer föds.
Vi har också en fördjupningsdag dag 2 med interaktiva fokusgrupper där deltagarna får möjlighet att nätverka och utbyta kunskaper. Något våra medlemmar har önskat så det känns värdefullt att vi har lyckats hitta nya möjligheter till utbyte av erfarenheter och samverkan med branschkollegor. Sedan vill jag också belysa uppsatstävlingen, förvisso är det inte helt nytt eftersom det är andra året vi har uppsatstävlingen men det är verkligen spännande att se hur nya FM-proffs ser på verkligheten samt bidrar med nya vinklingar och dimensioner.

Kan ni ge några exempel på talare?
Vi har både svenska och internationella keynote speakers som talar och faktum är att vi har lyckats få de talare som vi önskade vilket är otroligt roligt.
Keynote speakers är Yvette Watson, Phi Factory, Gustav Molnar, Diwo, Lena Lid Falkman, Stockholm School of Economics, Erik Herngren, Kairos Future, Nathalie Perrier, Planon – Schneider Electric.

Sedan har vi en helt fantastisk set up av inspirationstalare och panellister.

Scroll to Top