Hallå där Sarah Pettersson!

Sarah Pettersson jobbar på Stena Fastigheter och kommer att medverka på seminariet “Trygghet i det offentliga rummet”. Vi tog ett snack med henne inför mässan!

Vem är du? Vad är din relation till FastighetsMässan?

Jag heter Sarah Pettersson och jobbar som relationsförvaltare på Stena Fastigheter. Det innebär att jag arbetar med sociala hållbarhetsfrågor i de områden där Stena Fastigheter äger och förvaltar bostäder och där vi utvecklar nya bostadsområden i Stockholm och Uppsala. Jag ska vara med i ett panelsamtal på FastighetsMässan och prata om trygghet i det offentliga rummet.

Utifrån din yrkesroll, vilka förändringar till följd av pandemin tror du kommer att ha störst påverkan på din bransch?

Likt många andra branscher har fastighetsbranschen snabbt fått anpassa sig till digitala arbetssätt för att utföra det dagliga arbetet och det tror jag kommer leva kvar även efter pandemin. I min roll som relationsförvaltare har jag dessutom sett hur pandemin har slagit mot samhället och de som bor i våra områden. Därför tror jag att vi bland annat kommer behöva satsa mer på olika arbetsmarknadsåtgärder för båda ungdomar och vuxna. Hemmet har också fått en större betydelse och fyller flera funktioner. Av den anledningen är det viktigt att vi som fastighetsägare fortsätter arbeta med att skapa trygga och trivsamma boendemiljöer.

Utifrån din yrkesroll, vilka utvecklingar ser du komma i fastighetsbranschen under de närmsta åren?

Jag tror att vi framförallt måste fokusera på att arbeta långsiktigt, både fastighetstekniskt såväl som med den fysiska och sociala boendemiljön. Det är så vi skapar trivsamma boendemiljöer! Vi spenderar dessutom mer tid i våra hem på grund av pandemin. Därför tror jag att det är extra viktigt för oss fastighetsägare att fokusera på den upplevda och faktiska tryggheten i lägenheterna och i det offentliga rummet. Av den orsaken är samverkan med andra lokala aktörer såsom andra fastighetsägare, kommunen och polisen jätteviktig.

Varför ska man besöka FastighetsMässan i Stockholm november 2021?
FastighetsMässan är ett jättebra tillfälle att få en inblick i fastighetsbranschen och bredda sitt nätverk med nya kontakter!

Varmt välkommen till Fastighetsmässan!

Scroll to Top