crowd fastighet

Ett efterlängtat besked för den svenska mässbranschen

Regeringen har kommit med det efterlängtade beskedet att det från och med den 1 juli äntligen är tillåtet att arrangera mässor igen. Mässorna likställs inte längre, ur ett smittskyddsperspektiv, med andra typer av evenemang utan bedöms istället separat efter sina egna unika möjligheter arrangeras på ett smittskyddsäkert sätt.

I regeringens officiella pressmeddelande står att: ”Mässor, som är offentliga tillställningar, ska regleras särskilt, på liknande sätt som regeringen tidigare valt att hantera reglerna för marknader och stadigvarande tivolinöjen. Det innebär att dessa bryts ut från regleringen om deltagartak som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Istället kommer mässor att träffas av regler som liknar de för marknader.

Beslutet innebär att mässor inte längre begränsas av fasta deltagartak utan kan arrangeras men med krav på smittskyddsåtgärder. Antalet möjliga deltagare blir därmed beroende av lokalens eller utomhusområdets möjligheter och utformning. I dags datum har myndigheterna inte i detalj redovisat vilka krav på smittskyddsåtgärder som beslutats om. 

För mässbranschen är beslutet en bekräftelse på att myndigheterna lyssnat och förstått mässornas möjligheter att genomföras med väl utarbetade smittskyddsåtgärder. Sedan tidigare har Easyfairs Nordic ett säkerhetsarbete ihop med övriga av Sveriges allra största arrangörer och tillsammans har vi tagit fram säkerhetskonceptet ”Vi ses Säkert” vilket gör att vi står väl rustade inför hösten. 

Vi i teamet bakom Fastighetsmässan längtar efter att öppna fastighetsbranshens självklara mötesplats för er i november. Följ oss på LinkedIn och Facebook för att ta del av de senaste mässnyheterna!

Din hälsa och ditt välbefinnande är vår högsta prioritet. Vi har höjt våra redan höga krav på hygien och utvecklat nya hälso- och säkerhetsrutiner för att möta de utmaningar som Covid-19 innebär.

Läs mer om hur vi arbetar med säkerheten på våra evenemang här.

Scroll to Top