Välkommen som talare, Emil Belfrage!

Emil Belfrage är klar som ny talare på Fastighetsmässan. Här kommer han framföra sitt anförande “Innovativ teknik – framgångsfaktor i en modern och kostnadseffektiv förvaltning.”

Vem är du? 
Emil Belfrage heter jag och är en av två grundare av Stabtech. Stabtech är ett entreprenadföretag som specialiserar sig på mark- och grundförstärkningsarbeten med Geopolymer. Vi utför en unik metod som blir alltmer eftertraktad på den svenska marknaden där Fastighetsägare kan spara stor summor pengar. Vi är ett växande team med bred kunskap och mångårig erfarenhet inom geopolymerarbeten, sättningsskador, geoteknik och grundkonstruktioner

Utifrån din yrkesroll, vilka förändringar till följd av pandemin tror du kommer att ha störst påverkan på din bransch?
Vår bransch har inte påverkats särskilt mycket av pandemin förutom att konsulter inom branschen jobbar hemma. Detta gör att vi sett en liten minskning av jobb som är kopplat till konsultbyråer.

Utifrån din yrkesroll, vilka utvecklingar ser du komma i Fastighetsbranschen under de närmsta åren?
Jag tror att Fastighetsbranschen de närmsta åren kommer jobba mer med att hitta nya metoder som Stabtech:s för att på ett mer kostnadseffektivt sätt kunna förvalta sitt fastighetsbestånd.

Varför ska man besöka FastighetsMässan i Stockholm november 2021?
Jag tycker man ska besöka FastighetsMässan för att vi under en lång tid fått avstå sociala sammanhang pga av Pandemin. Nu finns ett uppdämt behov av att träffas och diksutera hur Fastighetsbranschen kan utvecklas och lära sig vilka nya och innovativa metoder som finns på marknaden.

Varmt välkommen till Fastighetsmässan!

Scroll to Top