Intervju med Riksbyggens IT- och digitaliseringschef – möt Amir Chizari

 

Vem är du? Och vad är din relation till FastighetsMässan?

Mitt namn är Amir Chizari och jag är ansvarig för IT och digitalisering på Riksbyggen. Min relation till FastighetsMässan är som tidigare besökare och jag tycker att det är ett bra forum för att träffa branschkollegor och lyssna på intressanta föreläsare. Jag kommer även att föreläsa på mässan i höst. Jag brukar föreläsa kring digital transformation inom bygg- och fastighetsförvaltning i olika forum, men gillar mest att föreläsa på mässor som rör fastighetsbranschen.

Vilka förändringar till följd av pandemin tror du kommer att ha störst påverkan på fastighetsbranschen?

Bygg- och fastighetsförvaltning är en konservativ bransch som tyvärr inte har dragit nytta av digital teknik i större omfattning. Pandemin har påskyndat övergången till digitala verktyg. Bara över en natt så har den mest icke-digitala medarbetaren börjat använda digitala verktyg för video och dokumenthantering. Branschen står inför en stor transformation och jag hoppas att pandemin leder till att vi kan accelerera transformationen.

Vilka utvecklingar ser du i fastighetsbranschen under de närmsta åren?

Jag arbetar dagligen med digitalisering inom en bransch som genomgår stora förändringar vad det gäller digitalisering och hållbarhet. Vad det gäller digitalisering av fastighetsförvaltning så pågår det för fullt, framförallt inom ekonomisk- och teknisk förvaltning samtidigt som kunderna ställer större krav på t.ex. tillgång till data och tillgänglighet av tjänster.
Vad det gäller bostadsbranschen så står även den inför en digital transformation där vi lämnar gamla egenutvecklade system och XLS-ark för att dra nytta av digital teknik i vår verksamhet. Här har branschen bara börjat skrapa på ytan och tyvärr inte dragit nytta av möjligheterna än.

Varför ska man besöka FastighetsMässan i Stockholm i november?

Det är en bra plats för att träffa branschkollegor och leverantörer som har lösningarna för fastighetsbranschen. Här finns det möjlighet till att knyta kontakter och ta med sig möjligheterna med fastighetslösningar.

 

 

Scroll to Top