Fullt fokus på FastighetsMässan Stockholm när Göteborg ställs in.

FastighetsMässan som under 2021 skulle ha arrangerats i Stockholm den 10–11 mars 2021 och i Göteborg den 8 – 9 september, skjuts fram. Orsaken är de mötesrestriktioner som tills vidare gäller samt den stora osäkerhet som råder till följd av pandemin.

 

FastighetsMässan Stockholm kommer att arrangeras den 24 – 25 november 2021. FastighetsMässan Göteborg, som arrangeras vartannat år, kommer inte att arrangeras alls under 2021.

“Vi var förberedda på att kunna genomföra FastighetsMässan på ett säkert sätt. Men osäkerheten är för stor och vi tvingas därför att flytta fram FastighetsMässan Stockholm till november nästa år. Av samma orsak har vi tagit beslutet att inte genomföra FastighetsMässan i Göteborg alls under 2021, men ser fram emot att återvända till västkusten framöver”, säger Emelie Törn – projektledare för FastighetsMässan.

Branschen tar emot beskedet med dubbla känslor.

– ”Det är mycket tråkigt att tvingas flytta fram en mötesplats som är en viktig knytpunkt för oss i fastighetsbranschen. Men med tanke på rådande omständigheter och allas säkerhet, är det ändå ett beslut som vi stödjer fullt ut” – säger Johan Almesjö, VD, Husbyggnadsvaror HBV Förening.

Nytt datum för FastighetsMässan Stockholm är alltså den 24 – 25 november 2021.

Scroll to Top