Fullt fokus på FastighetsMässan Stockholm när Göteborg ställs in.

FastighetsMässan som under 2021 skulle ha arrangerats i Stockholm den 10–11 mars 2021 och i Göteborg den 8 – 9 september, skjuts fram. Orsaken är de mötesrestriktioner som tills vidare gäller samt den stora osäkerhet som råder till följd av pandemin.   FastighetsMässan Stockholm kommer att arrangeras den 24 – 25 november 2021. FastighetsMässan Göteborg, …

Fullt fokus på FastighetsMässan Stockholm när Göteborg ställs in. Read More »