Möt FastighetsMässans AI-expert Anne Håkansson på KTH

”Vi har påbörjat arbetet med att inkorporera AI i våra fastigheter men det finns mycket att göra”.

Anne Håkansson, KTH och UIT Norway

Anne Håkansson är docent i datavetenskap vid KTH Sverige och professor i datavetenskap med fokus på Artificial Intelligencen på UIT Norge. Anne arbetar med cyber-fysiska system, CPS, Industry 4.0 och Smarta städer. Hon är författare och medförfattare till flera böcker, proceedings och internationella publikationer och styrelseledamot i KTH Live-In-Lab, Stockholm. Hon deltar ofta som inbjuden talare speciellt inom Artificial Intelligence med fokus på smarta byggnader och framtiden.

Anne, vilka trender ser du just nu och hur påverkar de fastighetsbranschen?
Det sker allt mer utveckling inom AI från micro- till makroperspektivet; från rum till samhälle. Flera intressanta projekt är igång, så som “Quaside” i Toronto men det finns fortfarande många obesvarade frågor, bl.a. den om integritet och om hur våra städer och fastigheter egentligen ska se ut i framtiden. 

Hur kommer FastighetsMässan att utvecklas till följd av Anns bidrag i styrgruppen?
Anne Håkansson är styrgruppens expert inom frågan “AI för och inom fastigheter”. Automation, smarta IoT och smart CPS, AI-system för fastigheter, byggnader och hem. Genom Annes expertis kommer vi att kunna driva frågor som rör AI-utvecklingen och dess lösningar för fastighetsbranschen. Bland annat genom att knyta till oss flera spännande föreläsare och belysa frågor inom AI – från micro till makro (rum, hem, byggnad, fastighet, smart stad & samhälle).

Scroll to Top