Den svarta svanen har landat i fastighetsbranschen – är vi redo?

”En svart svan har just hoppat jämfota rakt in i en slumrande fastighetsbransch. Förutsättningarna för förändring har funnits länge, vi väntade bara på den svarta svanen." 

Robert Englund Ägare, ENG & LUND Fastighetskonsult

Robert Englund på ENG & LUND Fastighetskonsult är det senaste tillskottet i FastighetsMässans Advisory Board. Här får du Roberts syn på förvaltningsområdet och FastighetsMässans framtida utmaningar och möjligheter.

Robert, vilka trender ser du just nu? 
Storstäderna genomgår en ökad urbanisering samtidigt som vi plötsligt upplever en ny verklighet som gör det möjligt att både bo och verka utanför staden. Hur detta och andra utvecklingar som påskyndats av Covid-19, kommer att påverka framtidens hyresmarknad är det ingen som idag till fullo vet. Men att branschen står inför flera utmanande situationer är tydligt. Vi kommer att behöva ta ställning. 


Hur påverkar de fastighetsbranschen?
Jag trivs inte med att utföra spådomar om framtiden, men om jag ska våga mig på en gissning så kommer vi som förvaltare att behöva anpassa oss efter en ny, flexiblare och mer yteffektiv tillvaro. Detta samtidigt som hyresgäster kommer att behöva betala mer per kvadratmeter. En svart svan har just hoppat jämfota rakt in i en slumrande fastighetsbransch; förutsättningarna för förändring har funnits länge, vi väntade bara på den svarta svanen.

Vad hoppas du att kunna påverka med ditt deltagande i FastighetsMässans styrgrupp?
Min målbild i yrkeslivet är att skapa mervärde för hyresgäster, anställda och samhälle, samtidigt som fastighetsbeståndet utvecklas. Jag gillar när bolag och föreningar redovisar långsiktiga och effektiva driftnetton, vilket uppnås genom medvetenhet. 

Enligt samma premiss skulle jag aldrig besöka en mässa om jag inte fick valuta för min investerade tid. Genom att dela med mig av min förståelse för den ganska komplicerade fastighetsbranschen till er som mässarrangör, hoppas jag kunna ge insikter som gör att mervärdet för alla mässans intressenter ökar.

Scroll to Top