Säkrare installationer, kortare beslutsrundor och ett konstant kundfokus är Secors väg framåt.

”Kortare och effektivare beslutsrundor för att hålla igång underhåll och framtunga behov av att förvalta befintliga fastigheter och uppföra nya fastigheter av olika typer,  sätter kreativitet, plånbok, utmaningar och cirkulärt tänk på sin spets. 

Evert Tillman, Marknadsföring & Kommunikation, Secor

FastighetsMässan: Vilka utmaningar står fastighetsbranschen inför inom de närmsta 2-3 åren?
Evert: ”I dessa tider”, ”Det nya normala”, ”Ställ om, ställ inte in”, ”Här värnar vi varandra och håller 2 meters avstånd” är några meningsfraser vi har lärt oss att förhålla oss till 2020 då Covid-19 blev en stor förändring för oss alla.
Som en del av fastighetsbranschen och övriga samhället har även vår vardag inom Secor som jobbar med dörrar i flerfamiljshus blivit en utmaning att hantera med helt nytt tänk, där vi har skapat ännu säkrare rutiner vid dörrinstallationerna som måste fungera under lång tid framöver då Covid-19 och dess effekter som påverkat beteendet inte har en sluttid i skrivande stund. Att kunna både renovera och bygga nytt inom ramen för de behov som marknaden har, kräver att även fastighets-Sverige hittar nya vägar framåt i det rådande läget i alla led. Kortare och effektivare beslutsrundor för att hålla igång underhåll och framtunga behov av att förvalta befintliga fastigheter och uppföra nya fastigheter av olika typer sätter kreativitet, plånbok, utmaningar och cirkulärt tänk på sin spets.

FastighetsMässan: Vilka förändringar kommer vi att se inom fastighetsförvaltning till följd av dessa utmaningar? 
Evert: Att vara på tå för marknadens olika svängningar håller nu kortare bäst-före-datum vågar jag påstå. Det som var igår, behöver inte gälla idag. Kommunikation är en nyckel där som skapar nya vägar framåt mellan digital utveckling med mer automatiserade flöden för att kunna lägga tid, pengar och utveckling på att skapa nya affärsmodeller, produkter, tjänster och inte minst tillgänglighet och konstant kundorientering, så att branschen kan möta de krav och konkurrensförutsättningar som nu ändras snabbt och ställer andra kompetenskrav. Även kundrelationer och tydlig positionering i det nya medielandskapet gör att varje enskilt varumärke också måste tänka nytt för bästa verkningsgrad på sin affärsmodell. Köp- och säljbeteendet är i konstant utveckling likaså där nya generationer kollegor i båda ändarna utvecklar och för oss framåt på allt från den digitala stigen till sättet att göra affärer mellan människor i slutändan.

FastighetsMässan: Du sitter med i mässans styrgrupp. Vad hoppas du kunna vara med och påverka genom ditt deltagande?
Evert: Deltagandet i FastighetsMässans Advisory Board förpliktigar att ”kunna se runt hörn” och generera en framdrift för hur vi tillsammans i denna laguppställning kan mejsla fram de möjligheter som behövs för att erbjuda fastighetsbranschen den samlingpunkt som FastighetsMässan är.
10 år har gått och nu behöver vi hitta 10 nya år som detta initiativ ödmjukt ska var delaktigt i. Tack för förtroendet! 

Scroll to Top