HBV blir hållbarhetspartner till FastighetsMässan

När FastighetsMässan arrangeras i Stockholm den 24 – 25 nov 2021 är det med ett intensifierat fokus på hållbarhetsfrågan. Därför inleds nu ett strategiskt samarbete med HBV – inköpsfunktionen åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag – som aktivt verkar för mer hållbara offentliga affärer i branschen. Samarbetet ger synergieffekter då FastighetsMässan säkerställer kvalitén i mässprogrammet, samtidigt som HBV får en viktig arena att verka genom för att belysa vikten av hållbar upphandling. 

Så här säger VD Johan Almesjö om partnerskapet:

”Genom att ingå ett partnerskap och bli officiell Hållbarhetspartner till FastighetsMässan Stockholm, hoppas vi att kunna belysa vikten av hållbara affärer i fastighetsbranschen. FastighetsMässan blir en viktig arena för oss att lyfta det arbete som HBV gör kring hållbara offentliga affärer med beaktande av såväl klimatpåverkan som uthålliga leveranskedjor. Vi ser att FastighetsMässan blir en viktig mötesplats för våra medlemmar, våra leverantörer och våra partners.”

Scroll to Top