Ökat fokus på digitalisering och fler unga kvinnor in i branschen.

”Mitt bidrag är att jag arbetat inom energisidan hela min karriär, i kombination med ventilation och automation. Affärsutveckling är mitt driv och erfarenheten att leta framgång i en affär från alla håll; köparen, säljaren, brukaren och rådgivaren. Jag försöker vara visionär i mitt synsätt, öppen för nya idéer och lösningar, i kombination med teknisk och affärsmässig kompetens och ett starkt nätverk. Genom den gemensamma arena som Advisory Board  utgör, ser vi till att 1+1>2 helt enkelt!.”

Elin Askelöf-Ahlström, inköpsansvarig på Bravida.

Hej Elin, vem är du?
Jag är inköpsansvarig för affärsområde Ventilation på Bravida. Jag samordnar inköpsfunktionen för Bravidas ca 35 ventilationsavdelningar runt om i Sverige – från Kiruna till Malmö. Sedan arbetar jag även med automation och digitalisering som utvecklingsområde där vi har ett antal avdelningar som möter sina kunder med kompetens inom såväl fastighet som industri.

Varför är du med i Fastighetsmässans Advisory Board?
Jag tänker att Advisory Board är sammansatt av personer med olika bakgrund och nuvarande fokus i sitt arbete i fastighetsbranschen. Mitt bidrag är att jag arbetat inom energisidan hela min karriär, i kombination med ventilation och automation. Affärsutveckling är mitt driv och erfarenheten att leta framgång i en affär från alla håll; köparen, säljaren, brukaren och rådgivaren. Jag försöker vara visionär i mitt synsätt, öppen för nya idéer och lösningar, i kombination med teknisk och affärsmässig kompetens och ett starkt nätverk. Genom den gemensamma arena som AB utgör kan vi tillsammans skapa win-win för branschens olika spelare. AB kan utvärdera olika förslag och hjälpa till att leda frågor med stöttning av vår erfarenhet och korsbefrukta med de olika nätverk som ligger bakom oss som olika medlemmar i rådet. Vi ser till att 1+1>2 helt enkelt!

Vilka utmaningar står fastighetsbranschen inför inom de närmsta 2-3 åren? Vilka förändringar kommer förvaltningsområdet att se till följd av dessa utmaningar? 
Fastighetsbranschen ser nu en, av pandemin påskyndad, rasande snabb digitaliseringsutveckling. Det kommer att ställas helt nya krav från fastighetsägare och hyresgäster, att nyckelfunktioner i fastighetens drift är helt automatiserade om 2 – 3 år. I min roll innebär det att ständigt ligga i framkant och känna till de nya leverantörer som kommer att dyka upp på marknaden till följd av den ökade automatiseringen.

Vi ser redan nu att vi behöver jobba proaktivt med resursfrågan för att locka ny arbetskraft till branschen, inte minst kvinnorna. Vi behöver ett visionärt tänkande över hela värdekedjan och kraftansamla för att nå ut med budskapet att förvaltningsbranschen faktiskt också är en attraktiv bransch. Jag var själv tveksam när jag sökte mig till branschen för många år sedan; man har ju en bild av bygghattar och smutsiga händer. Men det här i allra högsta grad en högteknologisk och framåtriktad bransch.

Scroll to Top