Vardagen “post-corona” skapar behov av multifunktionella fastigheter.

”Att vardagen efter corona förändrats och att folk faktiskt vill hitta ett mellanläge som går emot hur tex Stockholm och många andra svenska städer är byggda, dvs funktionalistiskt segregerad. Att vi tidigare bott på en plats, arbetat på en annan plats, köper det vi behöver på en tredje plats och spenderar vår fritid på en fjärde plats. Nu kan vi börja göra allt detta på ett och samma ställe, dvs hemifrån.”

Robin Rushdi,  Grundare, Vakansa AB

FastighetsMässan: Vilka utmaningar står fastighetsbranschen inför inom de närmsta 2-3 åren? 
Robin Rushdi: Att faktiskt ge “kunderna” det dem behöver och inte det man tror att dem vill. Att vardagen efter corona förändrats och att folk faktiskt vill hitta ett mellanläge som går emot hur tex stockholm och många andra svenska städer är byggda, dvs funktionalistiskt segregerad. Att vi tidigare bott på en plats, arbetat på en annan plats, köper det vi behöver på en tredje plats och spenderar vår fritid på en fjärde plats. Nu kan vi börja göra allt detta på ett och samma ställe, dvs hemifrån. Då måste fastighetsägarna börja nyttja kvadratmeterna på ett multifunktionellt sätt, eller se sina hyresgäster lämna en för att konsolideras någon annanstans. 

FastighetsMässan: Vilka förändringar kommer vi att se inom fastighetsförvaltning till följd av dessa utmaningar?
Robin Rushdi: Vakansa AB är ett sådant exempel på en plattform som utvecklar tjänsten “hållbarhetsförvaltning”, dvs förvalta fastighetsägarnas hyresgäster utifrån både sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektiv. Att skapa liv och rörelse över dygnets alla timmar, sänka lokalkostnader och nyttja byggnader mer effektivt för att stoppa byggandet av nya byggnader i onödan. Att fortsättningsvis ha lokaler med 1 hyresgäst kommer nog bli mindre och mindre vanligt i framtiden och detta ska Vakansa bli specialister på.

FastighetsMässan: På vilket sätt hoppas du kunna vara med och driva utvecklingen i branschen, genom ditt deltagande i FastighetsMässans Advisory Board?
Robin Rushdi: Att ständigt påminna om miljö och klimatkrisen som denna bransch är en stor bov till. Och att hjälpa branschen att försöka göra det bästa av det befintliga beståndet. Att helt enkelt förändra sina affärsmodeller för att faktiskt börja “hushålla med knappa resurser”. 

Scroll to Top