Charlotte Norell på Croisette om morgondagens förvaltningsbehov

”En ökad digitalitet för flerbostadsfastigheter handlar bland annat om att kunna öka tillgängligheten och valmöjligheten bland tjänster som är kopplade till boendet.”, 

Charlotte Norell,  Head of Valuation & Analysis, Croisette.

FastighetsMässan: Vilka utmaningar står fastighetsbranschen inför inom de närmsta 2-3 åren? 
Charlotte Norell: En av fastighetsbranschens stora utmaningar är att hänga med i människors snabba förändringar i beteende och efterfrågandemönster. Förändringarna drivs av både teknikutveckling och trender men också av de konsekvenserna vi ser från exempelvis pandemins framfart. Att kunna skapa en flexibilitet byggnader, både avseende lokalutformning, nyttjande och dess infrastruktur är en utmaning i sig. Lägg sedan till att detta ska ske på ett hållbart sätt och med en teknik som inte ska vara omodern redan imorgon.

FastighetsMässan: Vilka förändringar kommer vi att se inom fastighetsförvaltning till följd av dessa utmaningar?
Charlotte Norell: I förvaltningsskedet kommer man att behöva bli mycket mer digital. Efterfrågan på kontorslokaler kommer sannolikt förändras mot ett mer on-demand-tänk, vilket innebär att man kommer att se allt fler abonnemangslösningar och delade ytor när det kommer till mötesrum, reception, m.m. Detta innebär att man i fastigheterna måste kunna styra tillgängligheten ner på individ- och rumsnivå. Man måste också se över affärsmodellen för att kunna ta betalt för nyttjandet av kontor. En ökad digitalitet för flerbostadsfastigheter handlar bland annat om att kunna öka tillgängligheten och valmöjligheten bland tjänster som är kopplade till boendet. 

FastighetsMässan: På vilket sätt hoppas du kunna vara med och driva utvecklingen i branschen, genom ditt deltagande i FastighetsMässans Advisory Board?
Charlotte Norell: Min förhoppning är att vi kan vara behjälpliga med att ta fram ett spännande program med föreläsare som lyfter trender och innovationer för att öka fastighetsbranschens medvetenhet kring utmaningar, men framförallt vilka lösningar som finns redan idag. Förhoppningsvis kommer många möten och samtal uppstå mellan kloka aktörer inom branschen som i sin tur kan leda till utvecklingen av framtida lösningar.

Scroll to Top