Magnus Glännå, förvaltare på Balder, ger sin syn på framtiden.

En allt snabbare förändringstakt på marknaden kräver nytänkande fastighetsägare och en samspelt värdekedja. FastighetsMässan ställer 3 snabba frågor till Magnus Glännå och tar tempen på förvaltningsbranschen. 

”Som fastighetsägare måste man tänka nytt för att erbjuda lokaler till marknadens nya köpbeteende, men det gäller inte bara nya moderna butiker utan hela värdekedjan”

Magnus Glännå,  fastighetsförvaltare på Balder.

FastighetsMässan: Vilka utmaningar står fastighetsbranschen inför inom de närmsta 2-3 åren? 
Magnus Glännå: Att kunna erbjuda marknaden anpassade lokaler utifrån våra hyresgästers och marknadens föränderliga behov, inget nytt behov i sig men behovet tror jag kommer bli allt tydligare i takt med att marknaden förändrar sitt köpbeteende och konsumenters krav på tillgänglighet snabbt förändras. Dagens konsumenter förväntar sig leverans inom 1-2 dagar efter att man klickat hem produkten från soffan på kvällen. Som fastighetsägare måste man tänka nytt för att erbjuda lokaler till marknadens nya köpbeteende, men det gäller inte bara nya moderna butiker utan hela värdekedjan.

Kontorslokaler, företag växer, slås samman och förändras i allt snabbare takt. De är få företag som idag har samma arbetssätt och personalstyrka som för tre år sedan. Fastighetsägare måste ständigt hänga med i samma takt och erbjuda flexibla kontor som över tid går att anpassa på ett effektivt sätt.
FastighetsMässan: Vilka förändringar kommer vi att se inom fastighetsförvaltning till följd av dessa utmaningar?
Magnus Glännå: Ökad tillgänglighet, fastigheter som stödjer och blir en del av upplevelsen inför ett köp, och ett stöd i leveranskedjan av produkten. 

FastighetsMässan: På vilket sätt hoppas du kunna vara med och driva utvecklingen i branschen, genom ditt deltagande i FastighetsMässans Advisory Board?
Magnus Glännå: Det gäller att ständigt lyssna till marknadens behov och våga satsa på nya idéer. Som deltagare i FastighetsMässans Advisory Board ger det mig ytterligare en kanal mot marknaden som jag kommer utnyttja på bästa sätt.

Scroll to Top