Några highlights från FastighetsMässan 2019

Det var ett fullspäckat mässgolv med leverantörer av fastighetslösningar för inne- och utemiljö från hela Sverige. Regionala fastighetsägare, förvaltarbolag, och bostadsrättsföreningar kunde navigera mellan morgondagens lösningar för bl.a. energioptimering, IT-system för styrning och reglering, fastighetssäkerhet, fastighetsunderhåll, fastighetsdrift, renoveringsteknik, relining, fastighetsautomation och park-och utemiljö. Utöver det, så erbjöds även möjligheten till kompetensutveckling på utbildningsdagar i samarbete med våra partners, innovationsspaning på Proptech-området och förkovring genom våra spännande föreläsningar. 

Scroll to Top